Nederlanders willen helpen. 

Geef ons de ruimte

Nederlanders  geven  tijd,  geld  en  energie.  Omdat  ze  geven  om  de  samenleving,  om  de wereld en om elkaar. We hebben ruimte nodig om dat te kunnen blijven doen. Maar deze ruimte is niet vanzelfsprekend. De overheid neemt steeds vaker maatregelen die, bedoeld of onbedoeld, de ruimte om te geven en steun te vragen inperken.

Dus daarom vragen wij de politiek heel expliciet: Geef ons die ruimte. 

Nederlanders willen Helpen
Video afspelen

Samen staan we in Nederland voor grote uitdagingen

Nederlanders willen goed doen en elkaar helpen. Dit zit in ons DNA. Miljoenen mensen dragen op een of andere manier bij om onze samenleving gezonder, rechtvaardiger, duurzamer en mooier te maken. In hun eigen buurt, door heel Nederland en ver daarbuiten. Bij rampen en in tijden van crisis. Nederlanders geven tijd, geld en energie via goede doelen, fondsen, kerken en verenigingen. Omdat ze geven om de samenleving, om de wereld en om elkaar.

Rapport maatschappelijke waarde van ‘goed doen’

De maatschappelijke waarde van ‘goed doen’ samengevat in zeven punten.

SBF wil graag een overheid die zich bewust toont van het maatschappelijke belang van de filantropische sector. Het rapport ‘De maatschappelijke waarde van meedenken, meedoen en geven’ (december 2020) geeft een overzicht van deze maatschappelijk waarde en is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en publicaties over dit onderwerp. Conclusie van het rapport: Burgerinitiatief dat actief bijdraagt aan een betere samenleving is van grote maatschappelijke waarde. Het versterkt het samenbindend vermogen in de samenleving en draagt bij aan een open en pluriforme democratie. 
 
Burgerinitiatief (al dan niet in georganiseerd verband) draagt bij aan:
  • Innovatieve oplossingen met impact voor maatschappelijke vraagstukken, vaak in samenwerking met marktpartijen en overheid. 
  • Een krachtige ‘civil society’ die als het cement van de samenleving publieke en particuliere activiteiten verbindt en zo het algemeen belang versterkt.
  • Veerkrachtige samenleving ten tijde van rampen of crises. Zoals nu tijdens de coronacrisis. Burgers nemen initiatieven die onderlinge betrokkenheid laten zien en sociale cohesie versterkt.  
  • Welzijn, zingeving en zelfredzaamheid van individuele burgers die zich vrijwillig inzetten en daarmee ook nieuwe vaardigheden ontwikkelen, hun netwerken en kansen op betaald werk vergroten.
  • Agendasetting in de samenleving door aandacht te vragen voor misstanden of buitengesloten groepen (minderheden/kwetsbare burgers) en op te komen voor belangen waar de politiek (nog) onvoldoende oog voor heeft. Van groot belang voor een open, pluriforme democratische samenleving. 
  • Het samenbindend vermogen in de samenleving door (kwetsbare) burgers te stimuleren mee te doen in de samenleving en mensen samen te brengen die anders misschien langs elkaar heen zouden leven.
  • Het versterken van de dialoog over maatschappelijke kwesties door een brug te slaan tussen conflicterende groepen en een podium te bieden aan hen die nog geen stem hebben.

Campagnemateriaal

Download hier al het campagnemateriaal voor eigen gebruik.

Initiatiefnemers